NIe dla ACTA

Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA)  to międzynarodowe porozumienie dotyczące walki z naruszeniami własności intelektualnej. Porozumienie, które powstawało potajemnie bez społecznych konsultacji i standardów demokratycznych państw. Porozumienie, które w znaczniej mierze może doprowadzić do obowiązku cenzurowania Internetu i nadużywania władzy urzędników i polityków. Jak działa ACTA prezentuje poniższy firm

Jesteśmy zdecydowanie przeciwni piractwu i wykorzystaniu własności intelektualnej innych twórców. Niemniej obecne zapisy w ACTA pozwolą dużym korporacjom kontrolować, inwigilować obywateli i małe podmioty gospodarcze. Z tego powodu jesteśmy zdecydowanymi przeciwnikami ACTA.